Okumak istediğiniz bölüm üzerine tıkladığınızda, metin alt tarafta açılacaktır.
Fotoğrafları tam boyutunda görüntülemek için üzerine tıklayabilirsiniz.

Çanakkale Türküsünün Arnavutça Söylenişi


Prof. Dr. İrfan Morina[1]

Tarih olaylarıyla ilgili türküler çok zaman, tarih kitaplarının yazamadığı, tarihçilerle bilinmeyen gerçekleri bildirirler. Bu gibi türküler tarihe yardımcı oluşları yönünden ayrı bir değer taşırlar. Tarihi konu edinen türkülerde, halkın duygu ve düşünceleri, acıları, sevinçleri yer alır. Elbette ki bunları tarih kitaplarında bulmak mümkün değildir. Osmanlı tarihleri hep saray ile yeniçeri ocağının çevresinde döner. Tarih yazarları da devlet memuru olduklarından olayların sorumlularını eleştirmezler, olaylar karşısında halkın tepkisini dile getirmezlerdi. Buna karşılık bozgunların verdiği acılar, büyük kıtlıkların, açlıkların, zaferlerin sevinçleri hep türkülerde dile gelir. En uzun ömürlü olanları da bunlardır.

Değerli araştırmacı Cahit Öztelli, ‘‘Plevne kahramanı Osman Paşa’yı günümüze dek büyük bir kahraman olarak yaşatan tarih kitapları değil, türkülerdir’’ diyor. Çanakkale savaşları Türk tarihinde silinmeyecek derecede izler bırakmıştır. Çanakkale’de Türk askerinin cesareti dillere destan olmuştur. Neticede zafere kavuşulmuştur. İki yüz elli bin şehidin düştüğü Çanakkale savaşlarının akıbeti elbette ki kolay kolay unutulmayacaktır. Fırsattan yararlanarak 1976 yılının Temmuz ayında resmi bir heyetle Priştine’den İstanbul’a ve oradan da Çanakkale’ye gitmiştik. Çanakkale’ye yaklaştıkça önümüze serilen yüksek fakat düz bir ova bütün bir tarihi anımsatıyordu. Kafilemizin yöneticisi, geçtiğimiz yerlerden bilgi verirken Çanakkale’ye yaklaştığımızda ‘‘arkadaşlar, burası Çanakkale’dir, bu ovanın neresine kazma vurursan vur, şehit kemikleri çıkar’’ diye açıklamada bulundu. Az sonra Türklere ve Fransızlara ait iki ayrı müzeyi ziyaret ettik. Vitrinlerde içi kan dolu kol saatleri, şehit mühürleri, harp anında yazılmış, iki gün sonra ise şehit düşmüş bir askerin mektubunu daha çok şeyleri görmüştük.

Çanakkale savaşlarına Türk ordusu içinde Rumeli’de yaşayan halkların da katıldığı bilinen bir gerçektir. Bu arada, Arnavut gençlerinin de (tabi ki İslam mefkuresi uğrunda) Fransız ve İngiliz askerine karşı savaş yürüttüğünü hesaba koymak gerekir. Savaş bittikten sonra Rumeli’nin değişik yörelerindeki aile ocaklarına dönen söz konusu gençler bu savaşın manevi hatırası olan Çanakkale türküsünü de nakil etmişlerdir.

Fakat Çanakkale türküsü bu kez uzamış, şekil muhteva ve ezgi açısından kimi değişikliklere uğramıştır. Bilindiği gibi Çanakkale türküsü Türkler’de bağlama ile çalınıp söylenir. Arnavut halkında ise bu halkın milli çalgısı olan ‘çiftelija’ (çiftetelli) ile söylenmektedir. Türklerde olduğu gibi Arnavutlarda da Çanakkale türküsü söylenirken Mehmetçiğin eşsiz cesareti, yiğitliği, vatanseverliği dile gelirken öte yandan da Fransız ve İngilizlerin mağlubiyeti ağırlık kazanır. Şu dizeler söylediklerimizin kanıtı olsa gerek:

Çanakkale Türküsünün Arnavutça Söylenişi

Çanakalaja çe për udhe

Vijshin more nja di gra

Bojni gajret evlatlar

Mo Francuz nuk ka…

Türkçesi:

Çanakkale boyunda

Geliyor iki kadın

Gayret edin evlatlar

Fransızlar yok oldu.

Çanakalaja çe për udhe

Vijshin nja di gra

Bojni gajret evlatlar

Mo Hingiliz nuk ka…

Türkçesi:

Çanakkale boyunda

Geliyor iki kadın

Gayret edin evlatlar

İngilizler yok oldu.

Çanakkale türküsü Arnavut hakkında hem daha uzun hem de muhteva bakımından değişik bir biçimde söylenmektedir. Türkiye Arnavutçanın uygun bir kafiye şekli de uydurulmuştur. Türküde Türkçe sözcüklerin sayısı da hayli kabarıktır. Biz 13 tanesini kaydettik:

1) çanakalaja ( Çanakkale )

2) topi ( top )

3) gjilja ( gülle )

4) aman ( aman, eyvah! )

5) shapkali (şapkalı,mecaz:Müslümanolmayan halklar)

6) bunar ( pınar, kuyu )

7) evlatlar ( evlatlar, kardeşler )

8) zehër ( zehir )

9) çadër ( çadır )

10) jeshil ( yeşil )

11) zabitllart ( zabitler, subaylar )

12) Turk ( Türk )

13) gajret ( gayret )

Aşağıda, Çanakkale türküsünün Arnavutlar’da söylenen varyantını ve Türkçe çevirisini veriyoruz:

ÇANAKALAJA

Çanakalaja topi i parë

Mbrenda poj kersët

Mbrenda poj kersët

Gjilja poj bi n’det (e)

Haj vaj për t’rijtë aman (e)

Çanakalaja topi i ditë

Mbrenda poj kërset

Mbrenda poj kësret

Gjilja poj bi n’det (e)

Haj vaj për t’rijtë aman.

Gjilet poj bi jnë n’dete

Deti poj gërgëllon

Dilni e keshirni detin

U mbush me shapkali

Haj për t’rijtë aman

Çanakkalaja çati

Mi isht ni bunar i fell

Hakatshin, hakatshin

Ujë s’mundin me nxer

Haj për t’ri jtë aman.

Çanakalaja çati

Mi ishte ni bunar i fell

Mos pi jni ujë bre evlatlar

Se e kanë ba me zeher

Haj për t’ri jtë aman

Çanakalaja çati

Mi isht ni çadër jeshil

Zabitllart e Turkit

Era trandafil

Haj për t’ri jtë aman

Çanakalaja çati

M’i isht ni çadër e verdh

Zabitllarët e Turkit

Çati na janë mbledh

Haj vaj për t’ri jtë aman

Çanakalaja çe për udhe

Vijshin more nja di gra

Bojni gajlet evlatllar

Mo Francuz nuk ka

Haj për t’ri jtë aman.

Çanakalaja çe për udhe

Vijhin nja di gra

Bojni gajret evlatlar

Mo Hingilis nuk ka

Haj vaj për Trijtë aman.

Türkünün Türkçe Tercümesi

ÇANAKKALE

Çanakkale içinde

İlk top patladı

İlk top patladı

Güllesi denize düştü

Of gençliğe vay aman

Çanakkale içinde

İkinci top patladı

İkinci top patladı

Güllesi denize düştü

Deniz dalgalandı

Çıkınız görünüz

Deniz şapka ile doldu

Of gençliğe vay aman

Çanakkale içinde

Bir derin pınar

Uğraştılar yoruldular

Su çekemediler

Of gençliğim vay aman

Çanakkale içinde

Bir derin pınar

İçmeyin be evlatlar

Zehirli sular

Of gençliğim vay aman

Çanakkale içinde

Bir yeşil çadır

Türk zabitleri

Gül kokar

Of geçliğe vay aman

Çanakkale içinde

Bir sarı çadır

Türk zabitleri

Bir araya toplanır

Of gençliğe vay aman

Çanakkale boyunda

Geçiyor iki kadın

Gayret edin evlatlar

Fransızlar yok oldu

Of gençliğe vay aman

Çanakkale boyunda

Geçiyor iki kadın

Gayret edin evlatlar

İngilizler yok oldu

Of gençliğe vay aman[1] Priştina Üniversitesi Türkoloji Bölüm Başkanı

Kosova’dan Çanakkale’ye : ”Makalelerle, Anılarla, Şiirlerle, Törenlerle ve Belgelerle Çanakkale Savaşı”/ [Editor- Hazırlayan : KTTGKK]. - Prizren : Bal-Tam, 2008. - 150 f. : ilustr ; 21 cm.

Önsö: f. 7. - Kaynakça : f. 150

ISBN-978-9951-8608-9-5